Witamy na platformie e-learningowej www.e-sgh.pl/pup
Logo e-sgh
Projekt współfinansowany ze środów: EFS UE
O projekcie

Projekt Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

funkcje

System został przygotowany i jest administrowany przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Poprzez platformę e-learningu prowadzone są zajęcia dydaktyczne, prezentowane są materiały pomocnicze do wykładów oraz całe wykłady dla studentów (studiów dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych). System służy również jako narzędzie do prowadzenia różnego typu szkoleń i kursów.


Podstawowe funkcje systemu:

 • Funkcje dostępne dla studenta, uczestnika kursu:
  • chat, forum dyskusyjne, e-mail do wykładowcy, notatnik, tworzenie wykresów, rozwiązywanie interaktywnych testów, odtwarzanie plików audio i video, statystyka - szczegółowa informacja o wykładzie.


 • Funkcje dostępne dla wykładowcy i administratora:
  • wirtualny dziennik z możliwością analiz aktywności uczestników na chat i innych formach kontaktu z nauczycielem, system
   szybkiego powiadamiania uczestników (komunikaty poprzez e-mail, sms), dodawanie użytkowników, edycja uprawnień do
   poszczególnych wykładów lub dla użytkowników, ustalanie odpowiedniego statusu ('dostępny' lub 'niedostępny') zarówno
   dla wykładów (niedostępnych np. w trakcie przygotowań lub modyfikacji) jak i uczestników.


 • Lista możliwych raportów:
  • raport statystyczny z ruchu po systemie z podziałem na 'wykłady', 'użytkowników', 'godziny największej aktywności', używane przeglądarki, ilość zalogowań, adresy IP, płeć itd. ...

  WIĘCEJ INFORMACJI

  A. Ogólna charakterystyka systemu

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspomaga tradycyjne formy kształcenia poprzez system nauczania przez internet.

  System ten umożliwia:

  1. prezentację materiałów uzupełniających do wykładów i ćwiczeń na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. w ten sposób nauczyciel może uzupełnić zajęcia stacjonarne o dodatkowe treści, zadania, testy i ćwiczenia lub też rozbudować program wykładu (ćwiczeń) o całkiem nowe zagadnienia. Wykładowca może również zamieścić w systemie materiały prezentowane na foliach w czasie wykładu, co z pewnością pozwoli usystematyzować zdobytą przez studenta wiedzę.
  2. prowadzenie pełnych wykładów na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, które rozbudowują ofertę programową Uczelni.
  3. organizację i prowadzenie kursów i szkoleń także dla odbiorców spoza SGH.

  Wszystkie wykłady zamieszczane w systemie podzielone są na jednoekranowe slajdy, które pozwalają łatwo usystematyzować informacje zawarte w kolejnych częściach wykładu, a także ułatwiają zapoznanie się z jego treścią przez wyświetlanie każdorazowo optymalnej ilości tekstu, którą można bez wysiłku przeczytać nie błądząc wzrokiem między kolejnymi liniami tekstu. Materiały prezentowane na Platformie są w pełni multimedialne. Tekst opatrzony jest zdjęciami, rysunkami, animacjami. System umożliwia uzupełnianie materiału plikami audio i audiowizualnymi.
  Dostęp do kolejnych slajdów może zostać ograniczony, np. w przypadku braku wskazania prawidłowej odpowiedzi w zadaniu. Testy mogą również zawierać materiały pomocnicze, naprowadzające użytkownika na prawidłową odpowiedź. Dodatkowo system zapamiętuje historię rozwiązywanych testów i umożliwia ponowne podejście, np. tylko do pytań, które użytkownikowi sprawiły najwięcej trudności.

  Mimo, że z założenia wykłady prowadzone przez internet są dostępne w dowolnie wybranej chwili, student nie jest pozostawiony sam sobie.

  Przygotowaliśmy 4 niezależne metody kontaktu studentów i wykładowców:

  1. chat - pokój rozmów, w którym o ustalonej wcześniej porze odbywają się spotkania studentów z wykładowcami,
  2. forum - miejsce wymiany informacji, dostępne dla wszystkich uczestników wykładu. Każdy może napisać wiadomość, do której dostęp będą mieli wszyscy pozostali studenci,
  3. wiadomości tekstowe - nasz system został wyposażony w moduł umożliwiający wysyłanie krótkich informacji do jednego, kilku lub wszystkich studentów danej grupy. Moduł ten został wyposażony także w opcję powiadamiania odbiorców przez sms o nadejściu nowej wiadomości,
  4. e-mail - czyli najbardziej pierwotna, a zarazem wciąż najbardziej efektywna forma kontaktu. Jako jedyna spośród tutaj wymienionych umożliwia przesyłanie plików.

  Opracowana przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH Platforma została zaprojektowana w taki sposób, by umożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości bez względu na konfigurację komputera użytkownika końcowego. Jest ona zgodna z większością przeglądarek internetowych.
  Także rozdzielczość ekranu, z jaką pracuje komputer nie jest problemem dla systemu, dostosowuje się on do bieżących ustawień komputera, dzięki czemu wykorzystywana jest cała powierzchnia ekranu monitora.
  Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru wielkości czcionki, tak aby nauka przebiegała komfortowo i efektywnie.

  Dla nauczyciela przygotowany został wirtualny dziennik, dzięki któremu może on na bieżąco oceniać zaangażowanie uczestników oraz określać postępy w nauce. W ramach funkcji dziennika dostępne są opcje przeglądania statystyk aktywności studenta, wyników testów, ocen oraz komunikacji ze studentem.

  Dostęp do systemu

  Użytkownik systemu podlega ścisłej weryfikacji (każdy użytkownik posiada własny, unikatowy login i hasło, na podstawie którego jest identyfikowany w systemie), a ścieżka, według której porusza się jest stale monitorowana i może podlegać dalszym analizom. Pozwala to na wygenerowanie statystyk określających, które wykłady cieszą się największym zainteresowaniem lub których przyswojenie zajmuje najwięcej czasu oraz poprawienie ergonomii systemu. Dostęp użytkownika do poszczególnych materiałów i opcji systemu jest definiowany na poziomie administratora systemu.

  Technologia

  Platforma ta została zbudowana w oparciu o technologie XML zrealizowaną ze wsparciem języka PHP i bazy danych MySQL. Wykłady są tworzone i przechowywane w formacie XML. Udostępniane są poprzez protokół http, online - na stronach www. Otwarta architektura wykładów umożliwia także inne formy publikacji, np. w formie informatora na CD - ROM'ie przeglądanego off-line, który mógłby służyć użytkownikom lub wykładowcom bez wymogu posiadania łącza internetowego. Do publikacji wykładów na stronach wykorzystywany jest język PHP, umożliwiający automatyczne przetwarzanie danych, dynamiczne tworzenie grafiki i animacji Flash. Technologia ta pozwala także, na wyraźnie życzenie autora, udostępniać wykłady w formie przygotowanej do druku jako dokumenty pdf. Serwer baz danych MySQL wspiera pełnotekstowe wyszukiwanie informacji.

  Podsumowanie

  System cały czas się rozwija, uzupełniany jest o nowe rozwiązania technologiczne oraz o kolejne wykłady. System ten jest wystarczająco zaawansowany od strony technicznej i jednocześnie intuicyjny, jeżeli chodzi o obsługę, by prowadzić wykłady i szkolenia internetowe z różnych dziedzin na szeroką skalę.

  B. Dostęp do systemu

  Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim funkcjami systemu - www.e-sgh.pl.
  Aby uzyskać dostęp do systemu oraz do materiałów ogólnodostępnych należy wypełnić kartę zgłoszeniową zakładającą konto o statusie "gość". Następnie należy aktywować konto poprzez link jaki otrzymają Państwo w e-mailu potwierdzających dokonanie rejestracji.
  Po zalogowaniu do systemu, zachęcamy do obejrzenia wszystkich modułów zamieszczonych w katalogu "Prezentacja systemu".
  Jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać dostęp także do innych materiałów, przeznaczonych dla konkretnych grup i niedostępnych dla osób o statusie "gość", prosimy o kontakt z Centrum: cren@sgh.waw.pl

  C. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w tworzeniu materiałów dla potrzeb systemu e-learning SGH. Wszelkie informacje nt. systemu, jego możliwości oraz technicznego przygotowania materiałów uzyskają Państwo w siedzibie biura:

  Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH
  Al. Niepodległości 162 lokal 150, Gmach Główny
  tel. (22) 564 9724, 564 9723; fax. (22) 646 61 42

  http://www.cren.pl
  e-mail: cren@sgh.waw.pl

  Copyright © Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH tel. (22) 564 97 22, 564 97 23
  Statystyki Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!