Witamy na platformie e-learningowej www.e-sgh.pl/pup
Logo e-sgh
Projekt współfinansowany ze środów: EFS UE
O projekcie

Projekt Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

nauczyciele

1. Szkolenie wstępne - E-learning

2. Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta

3. Szkolenie Techniki negocjacyjne

4. Szkolenie Efektywne pośrednictwo pracy

5. Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi

6. Szkolenie Public relations

7. Szkolenie Pisanie biznes planów, ocena przedsięwzięcia gospodarczego

8. Szkolenie Planowanie strategiczne

9. Szkolenie Audyt wewnętrzny

10. Szkolenie Metody badawcze, techniki pomiaru wskaźników

11. Szkolenie Kurs trenerów i szkoleniowców

Copyright © Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH tel. (22) 564 97 22, 564 97 23
Statystyki Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!