Witamy na platformie e-learningowej www.e-sgh.pl/pup
Logo e-sgh
Projekt współfinansowany ze środów: EFS UE
O projekcie

Projekt Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

rezultaty

Rezultatem projektu będzie:

  1. przeprowadzenie szkoleń dla 296 osób objętych projektem, zakończone uzyskaniem certyfikatów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (szkolenia zawodowe) i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania (szkolenia językowe);
  2. podwyższenie jakości usług PUP dzięki zastosowaniu zdobytej wiedzy w urzędach pracy;
  3. wykształcenie stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  4. wzbogacenie o dodatkowe doświadczenia dostarczania wiedzy i rozwiązań edukacyjnych za pomocą nowoczesnych technologii.

Rezultaty projektu podlegać będą badaniu ewaluacyjnemu w trakcie trwania projektu, co pozwoli dokonać korekt i dostosowania działań do zmieniających się okoliczności. W tym celu uczestnicy projektu wypełniają ankiety w trakcie trwania projektu, które będą służyć ocenie jakości szkoleń. Po zakończonym projekcie nastąpi podsumowanie i ocena działań. Przeprowadzone zostaną ankiety zbiorcze dla beneficjentów ostatecznych, w których ocenią cały projekt oraz poszczególne etapy działań i wiedzę, którą zdobyli podczas szkoleń. Zakłada się ewaluację projektu po zakończeniu wsparcia w ciągu roku w okresach 3 miesięcznych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przebiegu realizacji projektu, zamieszczonym na stronie Lidera - PUP w Świętochłowicach.

Copyright © Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH tel. (22) 564 97 22, 564 97 23
Statystyki Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!